Tag Archive - blogs

Wired: the new photo agency for bloggers?

Kids Work on the LegoJeep at Maker Faire 2010 // Photo: Jim Merithew/Wired.com

Kids Work on the LegoJeep at Maker Faire 2010 // Photo: Jim Merithew/Wired.com

Wired.com gave bloggers and amateur publishers a gift today. Thet are now making all of the photographs taken by their inhouse staff available through a new Flickr stream and giving you permission to use them under Creative Commons. All you need to do is credit Wired, the photographer and link back to the original article. You’re allowed to mix and match the photos and repost, as long as you still give proper accreditation. Only no-go, is if you want to use the photos for commercial purposes. Then, you have to pay.

Great community stunt

They’ll keep updating their Flickr stream with new editorial pictures, which basically means that they can become the photo agency for bloggers, writing about the same subjects as them. Last I checked that community is huge.

Continue Reading…

Blogging enters the classroom

Can a blog post replace an exam paper? Well, it’s worth trying.

Since 2010 Anna Ebbesen and I have taught a class at a Master at Roskilde University. The topic is strategically communication and social media, so we wanted to test the student and the teaching format by making the examination form more digital and closer to a real job situation than an academic paper. The students have to write and post a blog post and a Facebook update as part of the exam. In addition they have to write a short academic paper, to make sure the exam form meets the academic standards.

It’s time to shake up the traditional learning methods and bring them up to speed with the communication methods and technologies that most of us use on a daily basis. Why not let them into the classroom too?

Continue Reading…

Want to know the state of the blogosphere 2011?

"State of the Blogosphere 2011" is on it's way

If you’d like to know and you are a blogger yourself: take the survey!

Technorati is asking all bloggers to complete their survey found here: http://www.psasurveys.com/detect.aspx?I.Project=a18214

It is slightly long and with some bugs in it, but for the sake of higher knowledge on the worlds blogosphere it’s 15 minutes well spend. Continue Reading…

7 kendetegn ved det gode blogindlæg

Jeg er blevet spurgt af en kunde, om jeg ikke vil give mit bud på ”det gode blogindlæg”. Min umiddelbare reaktion? At ”det gode” afhænger utroligt meget af ens definition på godt. Er det masser af trafik? Er det dobbelt så mange kommentarer, som man plejer at få i snit? Er det omtale i medierne? At brugerne læser mindst to andre blogindlæg, efter de har læst ”det gode” indlæg? Osv. Osv. Men når det (kedelige strategiske) så er sagt, så er der nogle generelle ting, jeg vil mene, karakteriserer et godt indlæg.

For mig at se, kendetegnes et godt blogindlæg ved følgende 7 egenskaber, der skal være på plads, for at bloggeren kan skabe ”det gode blogindlæg”.

    Continue Reading…

Moroccan youth take on social media

Social media is becoming an increasingly powerful tool of communication in the Arab world, as illustrated by its role in the ongoing anti-government protests in Tunesia and Egypt. In Morocco, social media is also becoming increasingly popular amongst young people.

Blogs, Facebook and YouTube are among the most popular tools for the youth of Morocco to express themselves, share information and to challenge the state censorship.

Continue Reading…

PdF Europe – Day 2 round up

Or: Searching for a European blogosphere
If Day 1 at a conference as unnerving, as Anna Ebbesen desrcibed it on this blog, Day 2 is usually tougher to get through, as most people are tired and hungover, and it’s hard for the speakers to bring around view points that hasn’t been mentioned before. Nevertheless, Day 2 was as least as interesting as Day 1. No more “what can Europe learn from Obama”, but with more focus on “how can Europe come together, digitally speaking?”. The following is my output of Day 2 in Barcelona, written from faded memory.

Continue Reading…

Amerikanske bloggere skal nu skilte med gaverne – men findes den "rene" anmeldelse?

Den amerikanske Federal Trade Association slår nu hårdere og hårdere ned på nettets nye professionelle. Alle bloggere skal KLART og tydeligt skrive, om de får betaling for deres indlæg og fremlægge kvitteringen for køb, hvis de vitterligt selv har været i butikkerne. Formål? Forbrugerne skal vide, om de er udsat for markedsføring.

Mens det i første omgang var de politiske bloggere, der blev oprørte over, at deres virke skulle reguleres sådan af staten, når magasiner og aviser slipper, er turen i denne uge kommet til modebloggerne. Fra og med 1. december skal alle bloggere, der skriver om produkter, kunne fremvise enten kvittering for købet eller skrive, hvad de har fået for at skrive om produktet. Og her tæller også selve produktet som en form for betaling. Som NY Times påpeger, så vil det sige, at man højt og tydeligt skal angive om man har fået produktet GRATIS. En opklaring vi endnu ikke har fået herhjemme.

Sidste år gjorde Videnskabsministeren det ifølge Politiken klart, at “det er i strid med markedsføringslovens § 4 ikke at gøre det helt klart i sin blog, at man har fået penge for at skrive om et produkt.” Reaktionen kom, efter at Socialdemokraternes Benny Engelbrecht havde stillet et paragraf 20-spørgsmål om emnet, for at få belyst forbrugeraspektet: hvornår er det “ægte” anmeldelse og hvornår er det markedsføring – og er der overhovedet en distinktion?

hans blog giver han følgende begrundelse for at tage sagen op:

“Problemet med denne markedsføring er at forbrugerne så ikke kan se hvad der er oprigtige anprisninger, og hvad der er betalt reklame. Det svarer strengt taget til den type product placement man anvender meget i filmindustrien. Det er nemlig sjældent tilfældigt hvilken øl helten i en Hollywood blockbuster drikker eller hvilket stereoanlæg der er hjemme i heltindens hybel. Forskellen er blot den at på film forventer vi det. Det gør vi ikke når vi læser en personlig blog skrevet af en person vi i øvrigt sympatiserer med.”

Og manden har en pointe. Når Nielsen Online viser at hele 70% af os stoler på de anbefalinger vi læser på nettet, så er der god grund til at sikre, at de anmeldelser også er “rene”. Kobler man det med at 90% (igen via Nielsen) af os stoler på vores venners anbefalinger, så har især modebloggerne formodentlig stærkere indflydelse end den vanlige anbefaling læst i et forum. De bliver ved lang tids brug til en slags digital veninde, hvilket kun øger tilliden fra læsers side af – selvfølgelig afhængig af person, blogger osv..

Men! 1) Vil tiden løse problemet?
Med sin sammenligning med filmindustrien pointerer Benny Engelbrecht i sin argumentation samtidig, hvorfor man langsomt vil vende sig fra at have tilliden til bloggerne – hvorfor problemet mindskes gevaldigt. For jo flere sager, der kommer omkring skjult markedsføring, jo mindre blind tillid vil læserne nære til deres bloggere. Jo mere almindeligt og forventeligt bliver det, at selvfølgelig har de fået den taske, og selvfølgelig får de penge i ny og næ for deres arbejde i form af naturalier som rabatter, showpieces osv. Alt det som modeskribenterne på de store magasiner længe har nydt godt af. Og så er vi igen tilbage ved det unikke med modeblogsne og de tre faldgruber, som modebloggerne skal undgå at falde i: at de 1) underminerer deres troværdighed ved at sælge ud, 2) udvander sig selv emne-mæssigt ved at snakke om hverdagslivet, eller 3) at de mister deres unikke cool og bliver som alle de andre. Alle tre vil ødelægge det, der gør dem til noget særligt i et modeblog-perspektiv.

Men! 2) findes der “rene” anbefalinger?
Tja. Den lovlige definition er, at en anbefaling er “rent”, så længe der ikke er udvekslet en eller anden betalingsform i forbindelse med anmeldelsen. På den anden side, så står der jo ikke på boganmeldelser, at “Jeg har fået bogen af forlaget og agter at tage den med hjem bagefter” – som bloggen Daily Kos også påpeger. Men faktisk skriver Berlingske og Politiken allerede, hvis deres rejseartikler er delvist eller helt sponseret af et rejsemål eller flyselskab.
Måske skal vi til at indføre den slags mærkning alle steder? Og kamme helt over i den anden grøft, hvor alt er plastret til i advarsler (tænk amerikanske brugsanvisninger…), så man på et eller andet tidspunkt råber STOP! Og vender tilbage til forbrugerens egen sunde fornuft som boldværket mod den skræmmende skjulte markedsføring/indoktrinering.

Personligt mener jeg, at man skal skrive, hvad de etiske retningslinjer er på bloggen i sin “om mig” sektion, hvis man hyppigt anmelder produkter. Alternativt kunne det være en fin forbrugertjeneste, hvis Forbrugerrådet eller Forbrugerstyrelsen lavede et bloggerkodeks, som alle bloggere kunne henvise til – evt. i form af en widget, der placerede et badge på alle blogs, der erklærede sig enige i retningslinjerne. Så kunne forbrugerne se, hvad gamet er, og slipper for lange og mange disclaimers i selve indlæggene. Forslaget er dog ikke nogen vinder hos bloggerne selv.

Reblog this post [with Zemanta]

Danmarks nyeste profession: Blogging

En ny profession er begyndt at spire i Danmark, nemlig den professionelle blogger. Indtil videre er der kun én, der har det erhverv, og det er Anette T. Madsen fra babybusiness.dk, som jeg har interviewet her på bloggen. Hun valgte i september 2008 efter sin anden barsel at forlade den trygge fastansættelse og i stedet blive selvstændig med bloggen som indtægtskilde.

Der er et enormt marked indenfor blogging, netværk og salg til forældre og bedsteforældre på nettet. De fleste med børn forstår hvorfor. Er der det mindste galt med de små poder, eller skal man have nyt udstyr, foregår researchen på nettet, så man ved, hvad man går efter ude i butikkerne, hvis man da ikke bare køber det på nettet og får det leveret til døren.

En anden kategori af blogs, der bliver mere og mere professionel for hver dag, er modebloggene. Der er fortsat ingen danskere, der lever af at modeblogge, men mon ikke det kommer? Anna Ebbesen giver her en indføring i modebloggernes univers.

Ifølge spritnye tal fra Danmarks Statistik blogger 18% af danskerne, og hver tredje dansker læser blogs. Set i det lys kan det undre, at der stadig kun er én enkelt professionel blogger i Danmark, men nogen skal jo være den første.