Archive - Digitale Rester RSS Feed

Politiken går på FacebookConnect

Spændende nye takter fra Politiken.dk. Vi skal snakke med Politikens Interaktionsredaktør, Anders Emil Møller, efter påske.

Screenshot fra en underside på Politiken.dk d.2. april 2009

Data må ikke være af det onde

Til aftenens middag med talerne og arrangørerne forud for morgendagens Community Conference, kom Lois Kelly med en fin observation vedr vores efterspørgsel efter data.
Snakken gik om de manglende gode researchprogrammer i Europa, der ligsom PEW gør det i USA, producerer solid forskning om den amerikanske befolknings tilgang og brug af det digitale. Der var stor enighed om, at fokus burde være på generel adfærd og brug og ikke bare hvilke tjenester, hvor mange er på. Desværre har data det med at gøre folk talblinde – man leder efter antal, ikke brug. Fx som når journalisterne slår ned på hvor mange venner, politikerne har på Facebook, i stedet for om de rent faktisk interagerer med dem. Ellers om Lois Kelly beskrev det ud fra aktuelle amerikanske tilstande: hvor man følgere man har på Twitter, i stedet for om der er reel interaktion.

Grundlæggende er det forskellen mellem om man broadcaster eller bruger de digitale til det, som det gør bedst: gå i dialog, interagere og møde folk på tværs af tid og rum.
Problemet med data er, at de lettilgængelige af slagsen er dem, der vedrører kvantitiet og ikke kvalitet. Det kræver lige lidt ekstra at måle reel brug og outcome af dialog i fx styrkede relationer og loyale kunder. Efterspørgslen efter data, kan derfor vise sig at være et tveægget sværd: hvis det ikke er kvantificerbart, kan virksomheder og organisationer gemme sig bag tallene og sige, at der ingen effekt er af sociale medier. Omvendt, kan brugen af kvalitative og kvantitative metoder vise flere nuancer, og dermed også de tiltag, der let kan gavne de fleste. Som alt andet i livet handler det om, hvordan du spørger – hvilke data er du ude efter – eller hvilket svar, vil du gerne have. For ja, det er en stor mundfuld at gå over til digital kommunikation. Og ja, det betyder ændrede processor. Så ja, det er naturligt at det kan skræmme folk at gå fra den beskyttede broadcast-verden, hvor medierne agerer mellemmænd mellem dig og dine brugere, til en åben digital virkelighed, hvor du er langt mere blottet overfor dine brugere.
Derfor må alle os digitale rådgivere også acceptere, at man ligeså godt kan have til formål ikke at forandre sig, og derfor gerne vil se tal, der bekræfter den indstilling, som det modsatte. For efterspørgslen efter reelle succeser, best practise og gerne af den slags, der kan måles i kroner og øre er fuld forståelig. Så frygten for at gå på meget ind på præmisen om data før digital indsats, må aldrig blive til en frygt for det at have data.
Det kan kun understreges nok, at det er uhyre vigtigt, at gå ind i en hver digital proces med et klart defineret formål: hvad vil jeg med det her? Og så opstille de delmål, der skal realisere dit formål. Og ja, det skal også involvere konkrete kvantificerbare mål, så du i den daglige drift kan se, om du bevæger dig i den rigtige retning.

Billedet på forsiden er bragt med tilladelse fra fotografen Kevin Dooley, og kan ses i hans fotostrøm på Flickr.

Reblog this post [with Zemanta]

Mediesymbiose – hvem snylter på hvem?

Aviserne er for alvor ved at få øjnene op for den mangfoldighed af nyhedspotentiale, der er på internettet. Det medfører en stigende grad af mediesymbiose mellem de to medier. En læsning af avisen er således lige så meget et studie i, hvordan internettet og aviserne tærer på hinanden. To medier, der i udgangspunktet har lige så meget til fælles som en trehjulet cykel og en jetjager.

Politiken har således i søndagsudgaven flere store artikler (som jeg desværre ikke kan finde på politiken.dk), der har internettet som det primære fokus. Den ene historie er meget rørende. Den handler om sitet bistandsbums.dk, som to bistandsklienter har oprettet for at finde støtte i andre, der har det lige så slemt eller værre end dem selv. En avisartikel, der bruger internettet til at fortælle en historie om de danskere, der normalt ikke kommer til orde i aviserne. Det gør de på nettet – uredigeret. Avisartiklen er enorm god omtale for sitet, der dagen igennem sikkert har oplevet mere trafik end nogen andre dage i deres levetid, fra folk der er på bistand, eller folk, der er blevet berørt af artiklen og gerne vil hjælpe.

Den anden historie handler om, at Twitter er blevet populært. En historie, der gennem de sidste måneder har kørt i USA og nu også endelig har nået Politikens spalter. Artiklen tager udgangspunkt i, at Twitter blev brugt under bombeangrebene i Mumbai i november 2008. Kim Faber skriver, at ”Twitter blev leverandør af breaking news.” Det kan man ikke just sige, Politiken er, eftersom det er en fire måneder gammel nyhed. Konkurrenten Berlingske skrev om Twitters betydning ift. Mumbai-angrebene allerede i november 2008.

Men det er ikke kun aviserne, der snylter på internettet. Mediesymbiosen er gensidig. Bloggerne snylter også på aviserne, især deres netudgaver. Tidligere på ugen talte Anna og jeg med en af Danmarks førende politiske bloggere, Jarl Cordua. Han ser ikke sig selv som værende i opposition til de analoge medier. Han er nemlig i høj grad del af den traditionelle nyhedsfødekæde, hvor de små tærer på de store. Det betyder, at Cordua primært får inspirationen til sine blogindlæg fra de store dagblades dækning og tv. Uden de etablerede medier ville hans blog dø, mener han. Spørgsmålet er, om internettet omvendt også kan være med til at forlænge avisernes levetid?

Opdateret d. 1. april

Indlægget har affødt en interessant debat på Kforum – tærer netmedierne for alvor på aviserne, eller er der tale om en win-win situation?

Fotoet på forsiden af bloggen er taget af Raphael Ullmann, og bragt med hans tilladelse. Se mere på hans fotostrøm på Flickr.

Reblog this post [with Zemanta]

Så er bloggen i luften!

Siden vi underskrev kontrakten, har vi syslet mellem alle skriverierne på at få en fælles blog i luften. Takket være snedig hjælp fra Mr. WordPress i Danmark, René Clausen Nielsen, er den nu endelig klar.

Page 10 of 10« First...«678910