Når det offentlige gemmer sig for borgerne

Offentlige hjemmesider er dyre at lave og svære at finde. Den udfordring vil de to forfattere Thomas Høgenhaven og Lasse Lundberg Andreasen gerne afhjælpe.

Bogen Når internettet har magten er spækket med guldkorn og brugbare eksempler for dem, der arbejder med det offentliges digitale kommunikation. Og det er ikke kun relevant for webmastere, men for alle som publicerer artikler eller har beslutningskraft over en offentlig hjemmeside.

Først og fremmest slår bogen fast, at søgemaskiner er vigtige, også for det offentlige. Forfatterne opfordrer til, at man ikke alene ser på, hvordan hjemmesiden fungerer, men også hvordan den indgår i nettets økologi. Indgangen til det offentlige er nemlig ikke borger.dk, men Google, konkluderer de (s. 135).

Bogens gennemgående begreb er det til lejligheden opfundne ord “findbarhed”. Der findes nemlig ikke et andet dansk ord, der på samme måde dækker, når man skal tale om, hvorvidt en hjemmeside er nem at finde på nettet.Det bliver interessant at se, om begrebet bider sig fast.

Bogen har mange gode pointer, som sikkert appellerer forskelligt til læserne, alt efter hvilken situation man sidder i. Her er nogle af de pointer, jeg har hæftet mig ved:

1. Kun 33% undersøger rentabiliteten af deres online-investeringer, og kun 28% ift. offline-medier (baseret på hhv. 111 og 114 respondenter, side 87)

2. Uden ledelsens opbakning og interesse går det ikke. Det hænger også sammen med, at organisationskulturen ikke fremmer gennemtænkte digitale løsninger, og man mangler modet til at gå i gang med nye medier.

”Det mest grundlæggende problem er, at der ikke er nok fokus på organisationens hjemmeside fra ledelsesniveauet.”

3. Uddannelse af personalet er afgørende. Det er ikke bare programmører, designere og webredaktører, der skal kunne begå sig digitalt, men også skribenterne.

4. Der er mange penge at spare med digital selvbetjening.Tal fra Københavns Kommune og Finansministeriet viser, at digital selvbetjening koster 4 kr. pr. henvendelse, hvorimod e-mail koster 120 kr. og brev 115 kr.

5. Det er vigtigt med korte og forståelige url’er, der indeholder relevante søgeord og som ikke bare giver mening for organisationen, men også for brugerne.

6. Søgemaskiner kan godt lide links ud og ind til en hjemmeside, så vær gavmild med links (s. 136).

7. Transkribér videoen. Det bliver mere og mere populært at fremstille sit indhold i video. Det er dog en god idé at transkribere videoens tale, da søgemaskiner ikke kan søge på videoens indhold. Det gør det også nemmere at citere fra videoen for andre (s. 144).

8. Vær aktiv på Wikipedia. Indsæt relevante links om kommunen eller den offentlige instans. Her fremhæver de Københavns Kommune som et godt eksempel.

”Derudover bør offentlige instanser støvsuge Wikipedia for artikler der relaterer til deres område og sætte links ind til de relevante undersider.”

9. Læg jeres præsentationer ud på Slideshare. Mange præsentationer kan ligeså godt komme borgerne til gavn. Se fx Thisted Kommune.

10. Drop PDF-filer. De er ikke særlig brugervenlige og er en blindgyde, slår Høgenhaven & Andreasen fast (s. 277f). Det er også en af mine kæpheste, så det glæder mig at læse, at der er noget om snakken.

Punkt 1-4 går på det mere overordnede ledelsesmæssige og strategiske plan. Punkt 5-10 ville de fleste offentlige instanser faktisk kunne gå i gang med uden at det kræver en større beslutningsproces. Det er bare at komme i gang og få nogle erfaringer.

Bogen kommer vidt omkring, og når den er læst, vil man kunne bruge den som opslagsværk i forhold til konkrete problemstillinger. Det er således en fagbog, der både formår at oplyse og give konkrete anvisninger.

Høgenhaven & Andreasen kunne dog have gjort teksten mere levende med citater fra dem, de har interviewet og nogle længere case-beskrivelser fra de steder i det offentlige, hvor man rent faktisk er lykkes med findbarheden.

Læs mere på bogens hjemmeside, findbarhed.dk

Related Posts with Thumbnails

4 Responses to “Når det offentlige gemmer sig for borgerne”

 1. Anna Ebbesen oktober 27, 2011 at 22:23 #

  Tak for anmeldelsen, Astrid! Det lyder som alle tiders bog – håber de laver en turné rundt i landet og tager lærerige eksempler med dem. I forhold til nr.7 kan det nævnes, at det med transkriberingen også øger tilgængeligheden. Nævner de noget om bruger/borger involvering (fx via sociale medier), Astrid?

 2. Astrid Haug oktober 28, 2011 at 08:21 #

  Selv tak :-) det er en vigtig bog, men det er desværre ikke nogen garanti for, at dens ideer vil sprede sig som ringe i vandet i det offentlige. Så en forfatter-turné kunne være en god idé.
  God pointe med tilgængelighed.

  Bogens omdrejningspunkt er ikke involvering og dialog, men udelukkende det tekniske (og sproglige) i at gøre de offentlige hjemmesider findbare, så det ikke noget, de går supermeget i dybden med. De belyser dog sociale medier ud fra begrebet social navigation i kapitel 6. De skriver bl.a.:
  “Sociale medier har et stort kommunikationspotentiale for offentlige organisationer. Men det offentlige skal træde med varsomme skridt. Som de efterfølgende eksempler forsøger at illustrere, er der både gode og dårlige erfaringer med brug af sociale medier, som man kan tage ved lære af. Pointen er derfor ikke, at sociale medier er forbudt område, men en vis påpasselighed tilrådes.”

  De nævner Kolding Kommune som et eksempel på god dialog med borgerne på Facebook, ligesom SKAT på Twitter nævnes, og foraet k10.dk “for syge mennesker, der er kommet i klemme i systemet”. Men som sagt er det ikke dialogen, som denne bog overordnet har fokus på.

 3. Lasse Lundberg Andreasen november 3, 2011 at 19:41 #

  Hej Astrid og Anna

  Vi havde også tænkt på at dedikere et afsnit til borgerinvolvering, men vi ville ikke strække elastikken mere end nødvendigt. Derfor forsøgte vi i bogen at holde fokus på findbarhedsdelen – også når vi omtaler eksempler på kommunikation med og mellem borgere. Men det er bestemt ikke et uvæsentligt emne, så måske skulle vi skrive en bog om det, hvis ikke I når det inden os.

  En bogturné er endnu ikke planlagt. Har I erfaringer med den slags?

 4. Astrid Haug november 4, 2011 at 14:31 #

  Hej Lasse, nej på den måde formår I at holde fokus gennem bogen. Vi har pt ingen 2’er på tegnebrættet, så slå jer bare løs :-) Mht foredragsturné tænker vi, at det er vigtigt, I kommer ud med jeres budskab de rigtige steder – vi holdt en del oplæg via fagforeninger og lign., som afholder gå-hjem-møder. Ellers er kommunerne måske et oplagt sted at komme ud. I kan jo stille op gratis mod at de køber et vist antal bøger :-) held og lykke med det!

Leave a Reply:

Gravatar Image