Digital brugerinddragelse er ikke for børn

IT- og Telestyrelsen afholdte i dag en konference om digitalisering i det offentlige, eller som de selv skriver: ” en konference om internettets fremtid”.

I en session om digital borgerinddragelse gav en række kommuner, Region Syd, KL og en jurist gode råd til, hvordan man kan komme i gang med dialogen på nettet med borgerne.

Manden fra kommunen, aka Rune Mejlvang, indledte med en række eksempler på eksisterende offentlig borgerinddragelse:

Borger.dk som hovedindgang til offentlinge høringer

Bliv hørt – Københavns Kommunes digitale høringsindgang

Ideoffensiv.dk fra Skanderborg kommune

Vejlesfremtid.dk fra Vejle kommune

Staffanstorp kommune har lavet en WordPress-hjemmeside

Crowdculture.se på kulturområdet i Stockholm

Kolding kommune på Facebook – har en meget aktiv borgmester

Frank Jensen, overborgmester i Københavns kommune, på Facebook

Kommunchef.com – Katrineholms kommun i Sverige

Se i øvrigt dette Google-dokument, hvor  jeg har samlet nogle eksempler på det offentlige Danmarks brug af sociale medier.

Kommune, træd varsomt

Søren Sandfeld Jakobsen, jurist fra Aalborg Universitet, fokuserede i sit oplæg på, hvad man må som myndighed på sociale medier. Lovgivningen er ikke gearet til sociale medier, derfor er der en række faldgruber for det offentliges dialog på nettet:

”Myndigheder skal træde meget varsomt mellem hvornår det på den ene side er hyggesnak og på den anden side sagsbehandling. ”

Den efterfølgende debat gav ikke noget klar svar på, hvem der har ansvaret for det indhold, folk skriver på kommunens Facebook-side, og om der er journaliseringspligt. Abelone Glahn svarer i et tweet, at justitsministeren har sagt at man ikke behøver journalisere Facebook-indhold (se kommentar).

Varme hænder vigtigere end Facebook

Jesper Brieghel fra KL fortæller, at 21 ud af 98 kommuner har en officiel kommune-side på Facebook. Han forklarer, at kommunernes største barriere ift. at komme i gang med sociale medier er manglende ressourcer. Alle steder fokuserer man på at bevare de ”varme hænder” (dvs. folk med direkte borgerkontakt som pædagoger, hjemmehjælpere), frem for ”kolde hænder”, dvs. administrativt personale, såsom kommunikationsfolk:

”Lige nu er der en klapjagt på ”kolde hænder” i kommunerne. Hvis du ikke lige har en ble i hånden mindst en gang om ugen, er din stol truet.”

For at sociale medier skal give mening, skal der være en varig dialog, og det kræver tid. Jesper Brieghel fortæller, at erfaringerne fra SKAT er, at besparelsen ligger i at få folk til at anvende selvbetjeningsløsninger. Jo mindre dialog, jo større afkast, så hvorfor åbne en diskussionskanal, spørger Jesper Brieghel. For ham (og KL) handler den digitale inddragelse om at modarbejde en kedelig tendens – nemlig faldende kommunalvalgsdeltagelse og kommunalpolitisk interesse.

Dernæst punkterede Jesper Brieghel fordommen om at digital kommunikation kun er noget for de unge. Han forklarer, at de ældre er gode til at bruge SKATs selvbetjeningsløsninger. Det er de unge, der ikke kan forstå deres selvangivelse, som ikke kan finde ud af det.

Hvis du vil vide mere…

I forbindelse med konferencen har IT- og Telestyrelsen udgivet en pjece med en række konkrete eksempler på borgerinddragelse (hent som pdf), som kan være en god indgang for den skeptiske eller analoge chef.

Der er nok af udfordringer for kommunerne og det offentlige, når de vil tage nye kommunikationsmetoder i brug. Men heldigvis prøver flere og flere kommuner og offentlige instanser kræfter med at inddrage borgerne og finde teknologiske løsninger, der kan gøre kontakten med det offentlige nemmere.

Læs også Anna Ebbesens indlæg: Er Facebook lykken for kommunerne?
Se IT- og Telestyrelsens Myndighedernes erfaringer med og planer for web 2.0-kommunikation (pdf)

Related Posts with Thumbnails

3 Responses to “Digital brugerinddragelse er ikke for børn”

 1. Thomas Frandzen august 25, 2011 at 15:57 #

  Det er vist en overfortolkning at skrive, at justitsministeren har erklæret, at indlæg på sociale medier ikke skal journaliseres.

  Det, der står i det omtalte svar fra justitsministeren er, at indlæg på sociale medier i princippet skal behandles på samme måde som andre dokumenter, der tilgår en offentlig myndighed. Ministeren mener så til gengæld ikke, at sociale medier er egnet til administrativ sagsbehandling, som er et de områder, hvor journalisering er særlig vigtigt.

  Jeg mener ikke, at det bør læses, som at indlæg på sociale medier er undtaget journaliseringspligt helt generelt.

  • Astrid Haug august 25, 2011 at 22:52 #

   Hej Thomas,
   mange tak for din kommentar. Og tak for præciseringen ift. Justitsministerens svar. Jeg tror nu heller ikke, at nogen kommuner ville lave egentlig sagsbehandling på Facebook, men i stedet henvise til en mail, telefonnummer el. lign., hvor man så kan foretage sagsbehandlingen.

Trackbacks/Pingbacks:

 1. Politikernes Facebook-sider drukner i deres egen succes | Digitale tanker fra hverdagen - september 9, 2011

  […] Teknologi, kaffe – hvad er meningen? Idéstormen kan bruges indenfor en række sektorer. Således har flere danske kommuner også eksperimenteret med idéstorme, fx Skanderborg Kommune og Vejle Kommune. Se flere eksempler her. […]

Leave a Reply:

Gravatar Image