Obama har brudt 1,2% af sine valgløfter

Politifacts.com har de lavet et Obameter, der måler Obamas kampagneløfter. Ud af de i alt 514 løfter, Barack Obama gav i valgkampen, er 28 blevet opfyldt, mens 63 er påbegyndt. Lægger man de to kategorier sammen, svarer det til 17,7% af det samlede antal valgløfter, som altså enten er indfriet eller påbegyndt. Men den mest interessante kategori er naturligvis de brudte løfter. Dem er der indtil videre seks af. Det svarer til en løftebruds-kvote på 1,2%.

politifact-the-obameter_-tracking-barack-obama_s-campaign-promises

Med en næsten to år lang valgkamp til at afgive løfter er det ikke så underligt, at der sker smuttere, når den ophedede kampagneretorik skal oversættes til reel implementering. Andre vil måske mene, at seks brudte løfter er seks for meget.

Et af de løfter, hvor Obama ikke har formået at holde ord i sine første 100 dage som præsident, vedrører hans brug af digitale medier. I valgkampen fremgik det på hans hjemmeside, at han ville gøre det muligt for borgerne at læse og kommentere på ikke-hastende lovforslag i fem dage. Politifact konstaterer, at det endnu ikke er sket. Set i relation til den økonomiske krise, svineinfluenza etc. er dette måske ikke den største sag i det ovale kontor i disse dage. Men omvendt er det faktisk et løfte Obama uden nogen omkostninger kunne have valgt at overholde.

obama_flad1
Måske Obameteret kunne overføres til dansk kontekst. Et Løkkometer, der måler, hvilke løfter, den nye statsminister afgiver, og så efter en rimelig tid opgør, hvad der er sket med løfterne.

Fotos: Screendump fra Politifact og eget foto fra Obama-rally, Virginia.

Reblog this post [with Zemanta]
Related Posts with Thumbnails

2 Responses to “Obama har brudt 1,2% af sine valgløfter”

  1. ne maj 3, 2009 at 16:51 #

    Venstres version af Fogh-o-meteret må være deres skattetæller på venstre.dk.

    Mon ikke der er et problem i, at et sådanne Statsminister-meter vil være enten meget positivt indstillet overfor løfte-opfyldelsen eller meget negativt, fordi det i langt de fleste tilfælde er diskutabelt om et politisk løfte er opfyldt eller ej.

    • Astrid Haug maj 4, 2009 at 11:04 #

      Jeg tænkte også på, om det ville være et smart træk, hvis en statsminister selv oprettede et sådant barometer. Men som du er inde på, ville det nok stille tingene i for positivt et lys og dermed hurtigt miste troværdighed. Oppositionen ville ligeledes ikke kunne gøre det med trodværdighed, da de jo har en interesse i, at statsministeren bryder så mange løfter som muligt. Det skal derfor som i USA være uafhængige medier eller organisationer. Til nøds nogen af dem med en politisk holdning som Cepos eller Cevea. I mange tifælde vil det dog basere på et skøn, om der er tale om løftebrud eller ej. Jeg synes dog, at Politifacts Obameter viser, at det kan lade sig gøre at påvise, om der er tale om løftebrud eller ej.

Leave a Reply to Astrid Haug

Gravatar Image