Data må ikke være af det onde

Til aftenens middag med talerne og arrangørerne forud for morgendagens Community Conference, kom Lois Kelly med en fin observation vedr vores efterspørgsel efter data.
Snakken gik om de manglende gode researchprogrammer i Europa, der ligsom PEW gør det i USA, producerer solid forskning om den amerikanske befolknings tilgang og brug af det digitale. Der var stor enighed om, at fokus burde være på generel adfærd og brug og ikke bare hvilke tjenester, hvor mange er på. Desværre har data det med at gøre folk talblinde – man leder efter antal, ikke brug. Fx som når journalisterne slår ned på hvor mange venner, politikerne har på Facebook, i stedet for om de rent faktisk interagerer med dem. Ellers om Lois Kelly beskrev det ud fra aktuelle amerikanske tilstande: hvor man følgere man har på Twitter, i stedet for om der er reel interaktion.

Grundlæggende er det forskellen mellem om man broadcaster eller bruger de digitale til det, som det gør bedst: gå i dialog, interagere og møde folk på tværs af tid og rum.
Problemet med data er, at de lettilgængelige af slagsen er dem, der vedrører kvantitiet og ikke kvalitet. Det kræver lige lidt ekstra at måle reel brug og outcome af dialog i fx styrkede relationer og loyale kunder. Efterspørgslen efter data, kan derfor vise sig at være et tveægget sværd: hvis det ikke er kvantificerbart, kan virksomheder og organisationer gemme sig bag tallene og sige, at der ingen effekt er af sociale medier. Omvendt, kan brugen af kvalitative og kvantitative metoder vise flere nuancer, og dermed også de tiltag, der let kan gavne de fleste. Som alt andet i livet handler det om, hvordan du spørger – hvilke data er du ude efter – eller hvilket svar, vil du gerne have. For ja, det er en stor mundfuld at gå over til digital kommunikation. Og ja, det betyder ændrede processor. Så ja, det er naturligt at det kan skræmme folk at gå fra den beskyttede broadcast-verden, hvor medierne agerer mellemmænd mellem dig og dine brugere, til en åben digital virkelighed, hvor du er langt mere blottet overfor dine brugere.
Derfor må alle os digitale rådgivere også acceptere, at man ligeså godt kan have til formål ikke at forandre sig, og derfor gerne vil se tal, der bekræfter den indstilling, som det modsatte. For efterspørgslen efter reelle succeser, best practise og gerne af den slags, der kan måles i kroner og øre er fuld forståelig. Så frygten for at gå på meget ind på præmisen om data før digital indsats, må aldrig blive til en frygt for det at have data.
Det kan kun understreges nok, at det er uhyre vigtigt, at gå ind i en hver digital proces med et klart defineret formål: hvad vil jeg med det her? Og så opstille de delmål, der skal realisere dit formål. Og ja, det skal også involvere konkrete kvantificerbare mål, så du i den daglige drift kan se, om du bevæger dig i den rigtige retning.

Billedet på forsiden er bragt med tilladelse fra fotografen Kevin Dooley, og kan ses i hans fotostrøm på Flickr.

Reblog this post [with Zemanta]
Related Posts with Thumbnails

Wow. It's Quiet Here...

Be the first to start the conversation!

Leave a Reply:

Gravatar Image